Statut i regulamin GOPS

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie

Uchwała Nr XXXVII/336/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie

Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie

 

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie wprowadzony zarządzeniem Nr 4/2015  

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie z dnia 15 marca 2015 r. - plik pdf