Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Kampania „Już jesteś” w realizacji I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023”.

Kampania „Już jesteś” w realizacji I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023”.

W związku z otrzymanym pismem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zamieszczamy informacje dot kampanii "Już jesteś" Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości, wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz stworzenia społeczeństwa, które świadomie zapewni wsparcie i opiekę dzieciom, aby mogły rosnąć w bezpiecznym i kochającym środowisku.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych w roku 2023

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych w roku 2023

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych w roku 2023 Wartość dofinansowania: 19 644,00 zł Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa w wysokości 19 644,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Akacja Zima 2023/2024

Akacja Zima 2023/2024

Apel do mieszkańców Gminy Grybów – zima 2023/2024 W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Grybów o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotnie, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, bezdomne.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie informuje, że przystąpi do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program jest kontynuacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa polega na zapewnieniu osobą najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Świadczenie wspierające 2024

Świadczenie wspierające 2024

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1429) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie informuje, iż w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2024 r. ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świad

51711