Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Dodatek osłonowy w roku 2024

Dodatek osłonowy w roku 2024

Wniosek o dodatek osłonowy już dostępny. Od 4 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Kampania „Już jesteś” w realizacji I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023”.

Kampania „Już jesteś” w realizacji I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023”.

W związku z otrzymanym pismem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zamieszczamy informacje dot kampanii "Już jesteś" Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości, wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz stworzenia społeczeństwa, które świadomie zapewni wsparcie i opiekę dzieciom, aby mogły rosnąć w bezpiecznym i kochającym środowisku.

64111