Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Projekt socjalny „BEZPIECZNY DOM” EDYCJA II

Projekt socjalny „BEZPIECZNY DOM” EDYCJA II

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie informuje, iż w okresie czerwiec – listopad 2022  roku wznowiono realizację projektu socjalnego pt.: „Bezpieczny dom”. Projekt adresowany jest do grupy  kobiet mieszkających na terenie gminy Grybów-zagrożonych i dot

Projekt socjalny -

Projekt socjalny - "Odczaruj jesień życia"

Gmina Grybów w roku 2022 uzyskała dotację od Wojewody Małopolskiego w wysokości 73 901,00 zł. w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) na realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie projekt socjalny.

„Odczaruj jesień życia” -projekt dla seniorów

„Odczaruj jesień życia” -projekt dla seniorów

W ramach projektu „Odczaruj jesień życia” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie organizuje zajęcia dla 50 seniorów z terenu gminy Grybów. Projekt ma na celu wsparcie, aktywizację osób starszych oraz włączenie ich w życie społeczności lokalnej- a co za tym idzie poprawę jakości życia seniorów biorących w nim uudział.

Korpus Wsparcia Seniorów Gminy Grybów 2022

Korpus Wsparcia Seniorów Gminy Grybów 2022

Gmina Grybów wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Na ten cel pozyskano środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 26 340,00 zł. Wartość całego zadania wynosi 26 340,00 zł

49142