Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Druki do pobrania

Treść

1. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

2. Formularze i druki do pobrania-świadczenia rodzinne

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia "Czyste powietrze"

5. Zaświadczenie o wynagrodzeniu

6. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego

7. Wniosek wypłatę dodatku węglowego

8. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

9. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

10. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 r.

11. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeb wsparcia

12. Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem

13. Wniosek o dodatek osłonowy

14. Formularz Ogólnopolskiej Kary Seniora

64111