Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Zasiłek szkolny

Treść

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Szczegółowy tryb udzielania pomocy materialnej dla uczniów- stypendium i zasiłku szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grybów.

64111