Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Dodatki dla gospodarstw domowych

Dodatki dla gospodarstw domowych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U . z 2022r., poz. 1967) informujemy, iż obsługą wniosków i realizacją wypłat dla mieszkańców zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie. Wnioski będzie można składać od 26.09.2022 r. (poniedziałek)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie informuje, że w dniu 2 sierpnia 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej – Podprogramu 2021 odbyły się warsztaty kulinarne i zdrowego żywienia dla osób, które otrzymały skierowanie z GOPS do odbioru wsparcia żywnościowego.

Dodatek węglowy - termin składania wniosków

Dodatek węglowy - termin składania wniosków

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje: Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne

Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne

Nowy okres świadczeniowy 2022/2023 na zasiłki rodzinne (od 1 listopada 2022r. do 31 października 2023r.) : Wnioski na zasiłek rodzinny w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2022r., Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2022r. najpóźniej do listopada 2022r. aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada 2022r.

Letni wypoczynek w Ostrowie

Letni wypoczynek w Ostrowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie podczas tegorocznych wakacji zorganizował wypoczynek letni dla 40 dzieci z terenu gminy Grybów. Kolonia odbywała się od 4 do 14 lipca 2022 r w Ostrowie ( województwo pomorskie)

49141