Aktualności

Treść

W ramach "Dnia dla Rodziny" w dniu 2 marca 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kąclowej odbyły się organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Grybów wraz ze Stowarzyszeniem dla Ciebie, bezpłatne warsztaty połączone z animacjami dla całych rodzin.

Warsztaty dla rodziców poświęcone były tematyce promującej metody opiekuńczo-wychowawcze oraz dotyczące nałogowych zachowań wśród dzieci. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jakie są prawa dziecka, jak kształtować postawy wolne od agresji, jak ważne jest znaczenie komunikacji i zaspokojenia potrzeb w prawidłowych relacjach z dzieckiem. Rodzicom przekazano wiedzę pozwalającą na zapobieganie i przeciwdziałanie agresji w domu rodzinnym, ukazano czym jest przemoc wobec dziecka, jakie są jej źródła i mechanizmy, zaprezentowano zasady komunikowania się z dzieckiem stosującym agresję, przedstawiono czym jest przemoc, jakie są jej konsekwencje i jak zachowanie dorosłych wpływa na dzieci. Uczestnikom przekazano kim jest pokolenie "always on", jakie są nałogowe zachowania wśród dzieci i jakie są zagrożenia płynące z Internetu, gier komputerowych oraz mediów społecznościowych.

Wykłady dla rodziców poprowadzili znakomici specjaliści: Pani Anna Matras - pedagog resocjalizacyjny i specjalista pracy socjalnej oraz Pan Marek Wąsik z Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

W czasie wykładów, dzieci brały udział w atrakcjach prowadzonych przez doświadczonych animatorów z "BabyFun", natomiast dla starszych dzieci i dorosłych do dyspozycji był symulator starości "wehikuł czasu", pomagający zrozumieć osoby starsze i niepełnosprawne. Zajęcia ze symulatorem starości prowadzone były przez Fundację Zielona Przystań. Do dyspozycji wszystkich uczestników była fotobudka, w której każdy mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia z tego dnia.

Na każdego czekały bezpłatne przekąski, serwis kawowy oraz catering.

Wszystkim uczestnikom oraz prowadzącym dziękujemy za udział w wydarzeniu.