Aktualności

Treść

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że jest:

  1. Możliwość odbycia bezpłatnej Rehabilitacji leczniczej w formie 21 – dniowych turnusów,
  2. Całodobowa opieka wykfalifikowanej kadry medycznej oraz fizjoterapeutycznej,
  3. Krótki czas oczekiwania na turnus rehabilitacyjny
  4. Zwrot kosztów dojazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środku transportu zbiorowego,
  5. Wykorzystanie nowoczesnej bazy zabiegowej.

Wnioski dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS lub na stronie internetowej Kasy.

https://www.gov.pl/web/krus/rehabilitacja-lecznicza