Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie informuje, iż wniosek dotyczący bonu energetycznego można złożyć w terminie:

 od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku.

 

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Progi dochodowe, ustalane na podstawie dochodów osiągniętych w 2023 roku wynoszą:  

  • do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych, 
  • do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.     

Wysokość bonu energetycznego zależna jest od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,  
  • 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,  
  • 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,  
  • 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.  

Wyższe kwoty bonu otrzymają gospodarstwa domowe, które wykorzystują energię elektryczną jako główne źródło ogrzewania i są wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków:

  • 600 zł dla gospodarstw 1-osobowych,  
  • 800 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,  
  • 1000 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,  
  • 1200 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznawany również po niewielkim przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Rozpatrzenie wniosku nastąpi w przeciągu 60 dni od momentu złożenia.

 

Wzór wniosku - bon energetyczny

68816